niedz.. cze 23rd, 2024

Parafia Spycimierz

Nasza parafia

Kto za nimi stoi? Film o Ordo Iuris wywołał furię skrajnej lewicy

4 min read
Ordo Iuris i Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańśkiej

Można bronić wartości chrześcijańskich i utrzymywać się dzięki wsparciu zwykłych ludzi – taki sposób działania nie mieści się w głowach różnych lewaków i wojujących ateistów, którzy sami swój byt zawdzięczają często kilku wielkim sponsorom, dysponującym np. kapitałem zza granicy. Ukazanie prawdy o skuteczności działania Instytutu „Ordo Iuris” w filmie pt. „Ordo Iuris. Kto za nimi stoi?”, wyprodukowanym przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, zabolało mocno środowiska lewicowe i libertyńskie w naszym kraju.

Lewica + zagranica = ?

Obnażanie przez prawników z „Ordo Iuris” nadużyć wobec prawa w Polsce i na poziomie instytucji międzynarodowych nie jest na rękę tym, którzy w osiąganie swoich celów na polskiej scenie politycznej chcą angażować osoby i podmioty spoza naszego kraju. Presja na zmianę polskiego prawa, jego źle pojmowaną „europeizację” i uznanie dominacji prawa międzynarodowego nad Konstytucją RP i ustawami przyjmowanymi w Rzeczpospolitej Polskiej, nasila się w ostatnich latach.

Próby ingerencji w polskie prawo rodzinne, wywieranie nacisku na uznanie związków osób tej samej płci jako małżeństw, regulacja systemu sądownictwa pod dyktando instytucji Unii Europejskiej to tylko jeden z etapów wpychania Polski na tory „postępu”, jaki stał się rzeczywistością Zachodu.

W rzeczywistości tej powszechne stały się ataki na kościoły i obiekty sakralne, bezwolna część społeczeństwa nie reaguje już na profanację symboli świętych dla chrześcijaństwa, masowa propaganda sprawiła, że zabicia dziecka w łonie matki nie można nazwać morderstwem, a „prawo do aborcji na życzenie” staje się standardem – jeżeli nawet nie formalnie w zapisach aktów prawnych, to w rzeczywistości taka praktyka jest powszechna.

Polscy obrońcy normalności: Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej, Ordo Iuris, Centrum Życia i Rodziny…

Laicyzacja życia i amoralne prawo rujnują tkankę społeczeństw Zachodu, ale i coraz mocniej także Wschodu, nie wybudzonego jeszcze z okresu komunistycznego. Tym większe znaczenie mają więc takie inicjatywy, które dają nadzieję na normalność, życie według wartości cywilizacji chrześcijańskiej i służą obronie Kościoła. Taką rolę odgrywają wymienione już wcześniej z nazwy krakowskie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej oraz mający siedzibę w Warszawie Instytut „Ordo Iuris”. Ale na szczęście takich inicjatyw jest więcej.

Niedawno powołany została inicjatywa Ordo Medicus, która jest oddolnym ruchem lekarzy i naukowców na rzecz zdrowia, wolności i prawdy. Swoje duże zasługi w obronie rodziny i życia poczętego ma też Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, które zostało powołane – jak czytamy na stronie internetowej CŻiR – „aby dawać publiczne świadectwo o dwóch fundamentalnych prawdach, na których opiera się nasza cywilizacja i wynikający z niej porządek społeczny, a mianowicie:

* każdy człowiek ma prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci,

* rodzina oparta na nierozerwalnym małżeństwie między kobietą a mężczyzną, otwarta na przyjęcie i wychowanie dzieci jest podstawą prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa.”

Kadr z filmu „Ordo Iuris. Kto za nimi stoi?”

Film, który zabolał

Wszystkie te inicjatywy bolą środowiska wrogie rodzinie, Kościołowi i wartościom chrześcijańskim. Ich ataki na organizacje stające w obronie normalności są pełne furii i kłamstw. Dlatego też zaprezentowanie szerokiej widowni filmu pt. „Ordo Iuris. Kto za nimi stoi?”, zadającego kłam nieprawdziwym argumentom i zarzutom, jakie przez lata stosowano wobec „Ordo Iuris” jest solą w oku lewackich aktywistów i działaczy LGBT, którzy w bezpardonowo posługiwali się nieprawdą w walce z organizacjami, które skutecznie tamują ich działania i dążenia do zbudowania nowego społeczeństwa na postrewolucyjnych zgliszczach cywilizacji chrześcijańskiej.

Udostępniając film „Ordo Iuris. Kto za nimi stoi?” Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi obnażyło metody i intencje osób i podmiotów atakujących dzisiaj „Ordo Iuris”, a jutro wszystkich, którzy nie zamierzają poddać się naciskom środowisk wrogich chrześcijaństwu i tradycyjnym wartościom. Wskazało też, iż właściwie wszystkie zarzuty czy oskarżenia, jakie kierowane były przez skrajną lewicę pod adresem Instytutu Ordo Iuris bądź Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej są nieprawdziwe lub kompletnie bezwartościowe. Jeśli bowiem dla kogoś mianem skandalu można określić utrzymywanie się przez organizację pozarządową z dobrowolnych darowizn i tym samym nie zaglądanie do kieszeń ogółowi obywateli poprzez publiczne dotacje i nagrody to… rzeczywiście może się określać mianem wyborcy lewicy.

Przeczytaj także: Ordo Iuris o Konwencji stambulskiej

1 thought on “Kto za nimi stoi? Film o Ordo Iuris wywołał furię skrajnej lewicy

Dodaj komentarz