wt.. lip 23rd, 2024

Parafia Spycimierz

Nasza parafia

Wiara, wolność, wytrwałość

3 min read

raport Agnieszki Stelmach

Wolność religijna i wolność człowieka – te pojęcia są ze sobą współgrające, wzajemnie zależne. Doświadczyli tego obywatele państw bloku komunistycznego, hitlerowskich Niemiec i państw powojennych totalitaryzmów, rządzonych przez afrykańskich i azjatyckich dyktatorów – wychowanków europejskich uczelni, gdzie zarażono ich zgubnymi ideologiami. O tym, jakie dzisiaj pomysły na uszczęśliwianie świata mają lewaccy ideologowie, przeczytać można w raporcie pt. „Zrównoważony rozwój – zaklęcie globalistów, instrument totalnego zniewolenia”, wydanym przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi.

Wiemy dlaczego nie chcą się chwalić

Czytelnikom tego portalu chcemy polecić pewną publikację, która niestety nabiera aktualności z każdym dniem, z każdym miesiącem. Dopiero niedawno poznaliśmy zapisy dokumentów przygotowanych dla największych światowych metropolii zrzeszonych w grupie C 40, wcześniej ich właściciele – władze wielkich miast na całym świecie – nie za bardzo chcieli się chwalić zamieszczonymi tam pomysłami. Wchodząc i ich treść normalny człowiek nie będzie zdziwiony.

Każdy z nas ma bowiem poczucie wolności i nie chce, by władza ingerowała w życie prywatne czy możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Skąd się wzięły te pomysły i dlaczego tak konsekwentnie są narzucane od poziomu instytucji międzynarodowych, poprzez władze państwowe aż do samorządów i zwykłych obywateli? Dlaczego wizję świata, przebijającą się z międzynarodowych dokumentów, łączy obojętność na kłopoty, jakie niesie tzw. zielona  rewolucja? Czy podmioty międzynarodowe chcą doprowadzić do powszechnej drożyzny i biedy, przedkładając „zielone fantasmagorie” nad wiedzę ekonomiczną i naukę?

Raport Agnieszki Stelmach pt. „Zrównoważony rozwój – zaklęcie globalistów, instrument totalnego zniewolenia” da Państwu odpowiedź na wiele z tych pytań i ujawni doktryny, z których czerpią swoje pomysły współcześni szkodnicy, zagrażający rozwojowi cywilizacji.

Społeczne koszty

W tym miejscu warto przytoczyć dwa fragmenty raportu, oddające istotę eko-rewolucji…

Odnośnie kwestii własności w tym dokumencie czytamy m.in.: „Na terenie UE w latach 2008 – 2015 ceny prądu wzrosły średnio o około 25 procent. Pakiet „Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków” z  marca 2019 r. określił nowe reguły rynku. Chodziło o to, by dostawcy jak najszybciej „uelastycznili” ofertę. Lata 2020 – 2022 jednakże brutalnie zweryfikowały rzeczywistość takiego modelu transformacji. Uśredniona cena 1 kilowatogodziny (kWh) na przestrzeni 2022 r. w Polsce wyniosła 77 gr, co w porównaniu z rokiem 2015 i ówczesną ceną 17 gr oznacza wzrost o 450 procent. Dalsze wzrosty zostały od strony administracyjno-fiskalnej ograniczone poprzez nałożenie na dostawców energii progowych limitów cen na rok 2023.”

Widać więc, że w obliczu kryzysu energetycznego bijącego w wszystkie branże gospodarki i w usługi społeczne, eko-rewolucjoniści nieco wystraszyli się rosnącej fali niezadowolenia społeczeństw płacących za ich niebezpieczne zabawy i eksperymenty okraszone lewacką ideologią.

Dehumanizacja – dzieło złego

Łatwiej będzie nam też zrozumieć nachalną promocję aborcji i eutanazji, także wzniecaną na najwyższych szczeblach organizacji międzynarodowych, oczekujących bezrefleksyjnego wdrażania różnych pomysłów depopulacyjnych, dehumanizujących człowieka nienarodzonego i osoby chory oraz starsze.

„W 2016 roku ukazał się raport oenzetowskiej agendy ludnościowej – UNFPA. Autorzy już nie kryli, że „zrównoważony rozwój” można osiągnąć jedynie wskutek walki z  ubóstwem – walki polegającej na ograniczeniu liczby mieszkańców planety. Raport ostrzegał, iż tak zwana nierówność płci oraz odmowa zagwarantowania „praw seksualnych i reprodukcyjnych” (aborcji, sterylizacji i antykoncepcji), zagraża harmonijnemu rozwojowi świata, osłabia gospodarki narodowe i podważa wysiłki na rzecz likwidacji ubóstwa do roku 2030.” – ostrzega w raporcie pt. „Zrównoważony rozwój – zaklęcie globalistów, instrument totalnego zniewolenia” Agnieszka Stelmach, ujawniając prawdziwe cele polityki demograficznej na poziomie międzynarodowym. Dla ludzi wiernych zasadom cywilizacji życia i nauce Kościoła Katolickiego takie działania są przykładem ścierania się dwóch światów, w którym każdy katolik musi opowiedzieć się za światem według wizji Stwórcy, światem opartym na Dekalogu i Piśmie Świętym. Dehumanizacja człowieka i jego upodlenie to cel złego ducha. Nie można się mu poddawać!

Będąc wiernymi zasadom cywilizacji życia musimy umacniać swoją wiarę, walczyć o wolność jednostki (także tej nienarodzonej) i być wytrwałymi w walce ze złem.

Dodaj komentarz