Stowarzyszenie

Parafialne Stowarzyszenie „Spycimierskie Boże Ciało”

Idea Stowarzyszenia nawiązuje do naszej starej i pobożnej tradycji układania kwietnych dywanów na Boże Ciało, a formalnie opiera się na przepisach ustawy Prawo o stowarzyszeniach z 1989 r. i Statucie. Podobne stowarzyszenia kwiatowe istnieją w krajach, gdzie od wielu wieków jest kultywowana tradycja układania kwiatowych dywanów. Przedstawiciele tych stowarzyszeń gościli w naszej gminie i parafii, biorąc także udział w strojeniu trasy. Są również gotowi do dalszej współpracy. Niewątpliwie ich obecność i praca zachęciły do utworzenia podobnego stowarzyszenia w Polsce, a parafia Podwyższenia Krzyża Św. jest uprawniona do tego w sposób szczególny. Dzięki życzliwości Urzędu Miasta i Gminy Uniejów powstał projekt Statutu Stowarzyszenia oraz logotyp nawiązujący do Bożego Ciała i monstrancji z Najświętszym Sakramentem. Monstrancja jest zbudowana z płatków kwiatów i wkomponowana w Krzyż, który jest obecny w nazwie naszej parafii od jej początków.

Celem głównym Stowarzyszenia, jak stanowi Statut, jest aktywne podtrzymywanie wśród parafian ponad dwustuletniej tradycji układania dywanów kwiatowych na uroczystość Bożego Ciała w Spycimierzu i dbanie o religijny wymiar i sakralny charakter uroczystych obchodów Bożego Ciała w Spycimierzu. Stowarzyszenie ma być okazją do większego włączenia całej wspólnoty parafialnej w tę piękną tradycję z naciskiem na jej religijną symbolikę i chrześcijański wymiar.

Mnie osobiście, jako proboszczowi parafii, bardzo zależy na jak największym zaangażowaniu wszystkich parafian, dlatego kładziemy nacisk na to, by Stowarzyszenie, włączając się w działalność społeczności Gminy Uniejów, zachowało swój wymiar ściśle parafialny. Oczywiście zapraszamy do stowarzyszenia osoby z zewnątrz, ale na prawach członków wspierających i honorowych, bo członkiem zwyczajnym może być tylko osoba należąca do naszej parafii. Prezesem powinna być osoba z parafii, a stałym wiceprezesem każdorazowy proboszcz parafii Spycimierz. Do zarządu stowarzyszenia, komisji i członków powinni należeć wszyscy sołtysi z parafii, przedstawiciele poszczególnych wiosek w zależności od wielkości miejscowości, przedstawiciele rodzin zaangażowanych w ubieranie kwietnych dywanów, szczególnie mieszkający przy trasie Bożego Ciała, radni gminni, naczelnicy OSP, prezes orkiestry, organista, osoby odpowiedzialne za asystę, za Żywy Różaniec itp.

Uważam, że nawet przy obecnie niewielkiej liczebnie parafii i przy tak wielkim zaangażowaniu parafian jesteśmy w stanie przez kolejne lata podtrzymywać i rozwijać tradycję kwietnych dywanów z zachowaniem jej religijnego wymiaru. Jest to dobro i pokoleniowy skarb, którego musimy bronić przed zeświecczeniem i komercjalizacją oraz zawłaszczeniem przez osoby i instytucje do tego niewskazane. Aby parafialne Stowarzyszenie powstało, musi przejść pewne procedury prawne, ale niewątpliwie jest to szansa, której nie powinniśmy zaprzepaścić.

ks. Wojciech Kaźmierczak

 

Stowarzyszenie ma już rok!

25 lutego 2017 r. w Sali OSP w Spycimierzu zebrali się członkowie i sympatycy Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało”. Okazja była szczególna – podsumowanie pierwszego roku działalności. Podczas spotkania prezes Maria Pełka i ksiądz Wojciech Kaźmierczak  zaprezentowali najważniejsze wydarzenia mijającego roku. Oto niektóre z nich:

  • Międzynarodowy Kongres „Artystyczne układanie obrazów kwiatowych: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość” Uniejów, 28-29 kwietnia 2016 r. Wieczorem, 28 kwietnia goście Kongresu uczestniczyli w uroczystej kolacji w sali OSP w Spycimierzu;
  • od 30 kwietnia – 03 maja  Stowarzyszenie współorganizowało drugą edycję kwiatowej imprezy: „Tulipany dla Jana Pawła”. Przyjaciele z włoskiego Stowarzyszenia Infioritalia ułożyli obraz  Matki Bożej Kasztelańskiej przed Kościołem Parafialnym w Spycimierzu;
  • 9 – 15 maja r. dlegacja Stowarzyszenia uczestniczyła w VI Międzynarodowym Kongresie Układania Kwiatów w Noto, na Sycylii;
  • W maju zorganizowaliśmy warsztaty szkolne dla dzieci wykonywania girlandów i układania kwiatów;
  • 26 maja obchodziliśmy uroczystość Bożego Ciała w Spycimierzu. Mieszkańcy naszej wsi ułożyli imponujący dywan z kwiatów. Byli z nami też włoscy partnerzy z Infioritalii;
  • od 14 do 18 lipca braliśmy udział w parafialnym wyjeździe na Festiwal Muzyki i Tańca Ludowego na Węgrzech;
  • 26-27 lipca  oraz 26-27 sierpnia braliśmy udział w  miedzynarodowych konferencjach „Lecznictwo uzdrowiskowe, ekoinnowacje, ekoinwestycje” na Zamku w Uniejowie. Prezes Maria Pełka i ksiądz Wojciech Kaźmierczak prezentowali uczestnikom historię Spycimierskiego Bożego Ciała;
  • 4 września współorganizowaliśmy dożynki gminno-parafialne. Członkowie Stowarzyszenia ułożyli krzyż z jesiennych kwiatów.

Statut Stowarzyszenia